Klarna (v2) – Manually update the plugin

Good resources and guides in english

How you can manually update your plugin. 


Guide på svenska - Uppdatera plugin manuellt

Alternativ 1

Via FTP
Om du har tillgång till FTP till ditt webbhotell så uppdaterar du så här:

 1. Ladda ner pluginet från här.
 2. Packa upp zip-filen på din hårddisk och då får du en katalog som heter woocommerce-gateway-klarna
 3. Öppna ditt FTP-program och logga in på ditt konto hos ditt webbhotell.
 4. Oftast hittar du plugin-mappen i en liknande sökväg: /public_html/yourdomain.com/wp-content/plugins/woocommerce-gateway-klarna/
 5. När du står i mappen /public_html/yourdomain.com/wp-content/plugins/woocommerce-gateway-klarna/ så markera alla filer och ta bort dem.
 6. I ditt FTP-program så letar du nu upp mappen som du packade upp på din dator (steg 2)
 7. Ladda sedan upp alla filer i din lokala mapp woocommerce-gateway-klarna till mappen /public_html/yourdomain.com/wp-content/plugins/woocommerce-gateway-klarna/ på ditt webbhotell.

Alternativ 2

Via WordPress

 1. Ladda ner pluginet från här.
 2. Börja med att gå till denna sida i din WordPress kontrollpanel woocommerce ---> inställningar ---> Betalningar
 3. Välj sedan de aktiva Klarna betalningsalternativen du har och spara/skriv ner alla inställningar i dessa, då det kan försvinna när du tar bort tillägg/pluginet och installerar det nya.
 4. När du har alla uppgifter och inställningar i dina aktiva Klarna-betalsätt så går du till Tillägg (plugins) och letar efter WooCommerce Klarna Gateway
 5. Deaktivera tillägget/pluginet WooCommerce Klarna Gateway
 6. Radera sedan tillägget/pluginet WooCommerce Klarna Gateway
 7. Välj sedan i toppen av Tillägg/Plugin-sidan att Lägg till nytt och välj då filen som du laddade ner i Steg 1 och installera och aktivera det.
 8. Gör sedan Steg 2 igen och gå igenom vilka aktiva betalningsalternativ du vill ha igång och lägg till de inställningar du skrev ner i Steg 3. Glöm inte att Spara när du gjort ändringar.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.